APTOMAT SCHNEIDER– A9F94463

Mã sản phẩm: A9F94463

Bảo hành: 12 tháng

Nhà sản xuất: SCHNEIDER

- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT 10% - Hàng mới 100% do hãng SCHNEIDER sản xuất. - Bảo hành 15 tháng kể từ ngày giao hàng - Thời gian giao hàng: giao hàng ngay khi đặt hàng CAM KẾT LUÔN CUNG CẤP SỰ PHỤC VỤ TỐT NHẤT ĐỐI VỚI QUÝ CÔNG TY!

Đặc Tính Kỹ Thuật :

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 4kV (iK60N) , 6kV (iC60)
Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi

Bảng chọn mã hàng tham khảo:

A9K27106 Acti9 iK60N 1P 6A C MCB
A9K27110 Acti9 iK60N 1P 10A C MCB
A9K27116 Acti9 iK60N 1P 16A C MCB
A9K27120 Acti9 iK60N 1P 20A C MCB
A9K27125 Acti9 iK60N 1P 25A C MCB
A9K27132 Acti9 iK60N 1P 32A C MCB
A9K24140 ACTI9 IK60N 1P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24150 ACTI9 IK60N 1P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24163 ACTI9 IK60N 1P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K27206 Acti9 iK60N 2P 6A C MCB
A9K27210 Acti9 iK60N 2P 10A C MCB
A9K27216 Acti9 iK60N 2P 16A C MCB
A9K27220 Acti9 iK60N 2P 20A C MCB
A9K27225 Acti9 iK60N 2P 25A C MCB
A9K27232 Acti9 iK60N 2P 32A C MCB
A9K24240 ACTI9 IK60N 2P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24250 ACTI9 IK60N 2P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24263 ACTI9 IK60N 2P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24306 ACTI9 IK60N 3P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9K24310 ACTI9 IK60N 3P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24316 ACTI9 IK60N 3P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24320 ACTI9 IK60N 3P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24325 ACTI9 IK60N 3P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24332 ACTI9 IK60N 3P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24340 ACTI9 IK60N 3P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24350 ACTI9 IK60N 3P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24363 ACTI9 IK60N 3P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24406 ACTI9 IK60N 4P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9K24410 ACTI9 IK60N 4P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24416 ACTI9 IK60N 4P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24420 ACTI9 IK60N 4P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24425 ACTI9 IK60N 4P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24432 ACTI9 IK60N 4P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24440 ACTI9 IK60N 4P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24450 ACTI9 IK60N 4P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9K24463 ACTI9 IK60N 4P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74106 ACTI9 IC60N 1P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F74110 ACTI9 IC60N 1P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74116 ACTI9 IC60N 1P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74120 ACTI9 IC60N 1P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74125 ACTI9 IC60N 1P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74132 ACTI9 IC60N 1P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74140 ACTI9 IC60N 1P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74150 ACTI9 IC60N 1P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74163 ACTI9 IC60N 1P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74206 ACTI9 IC60N 2P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F74210 ACTI9 IC60N 2P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74216 ACTI9 IC60N 2P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74220 ACTI9 IC60N 2P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74225 ACTI9 IC60N 2P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74232 ACTI9 IC60N 2P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74240 ACTI9 IC60N 2P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74250 ACTI9 IC60N 2P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74263 ACTI9 IC60N 2P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74306 ACTI9 IC60N 3P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F74310 ACTI9 IC60N 3P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74316 ACTI9 IC60N 3P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74320 ACTI9 IC60N 3P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74325 ACTI9 IC60N 3P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74332 ACTI9 IC60N 3P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74340 ACTI9 IC60N 3P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74350 ACTI9 IC60N 3P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74363 ACTI9 IC60N 3P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74406 ACTI9 IC60N 4P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F74410 ACTI9 IC60N 4P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74416 ACTI9 IC60N 4P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74420 ACTI9 IC60N 4P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74425 ACTI9 IC60N 4P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74432 ACTI9 IC60N 4P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74440 ACTI9 IC60N 4P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74450 ACTI9 IC60N 4P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F74463 ACTI9 IC60N 4P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84106 ACTI9 IC60H 1P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F84110 ACTI9 IC60H 1P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84116 ACTI9 IC60H 1P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84120 ACTI9 IC60H 1P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84125 ACTI9 IC60H 1P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84132 ACTI9 IC60H 1P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84140 ACTI9 IC60H 1P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84150 ACTI9 IC60H 1P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84163 ACTI9 IC60H 1P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84206 ACTI9 IC60H 2P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F84210 ACTI9 IC60H 2P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84216 ACTI9 IC60H 2P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84220 ACTI9 IC60H 2P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84225 ACTI9 IC60H 2P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84232 ACTI9 IC60H 2P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84240 ACTI9 IC60H 2P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84250 ACTI9 IC60H 2P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84263 ACTI9 IC60H 2P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84306 ACTI9 IC60H 3P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F84310 ACTI9 IC60H 3P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84316 ACTI9 IC60H 3P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84320 ACTI9 IC60H 3P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84325 ACTI9 IC60H 3P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84332 ACTI9 IC60H 3P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84340 ACTI9 IC60H 3P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84350 ACTI9 IC60H 3P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84363 ACTI9 IC60H 3P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84406 ACTI9 IC60H 4P 6A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84410 ACTI9 IC60H 4P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84416 ACTI9 IC60H 4P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84420 ACTI9 IC60H 4P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84425 ACTI9 IC60H 4P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84432 ACTI9 IC60H 4P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84440 ACTI9 IC60H 4P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84450 ACTI9 IC60H 4P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F84463 ACTI9 IC60H 4P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94106 ACTI9 IC60L 1P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F94110 ACTI9 IC60L 1P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94116 ACTI9 IC60L 1P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94120 ACTI9 IC60L 1P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94125 ACTI9 IC60L 1P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94132 ACTI9 IC60L 1P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94140 ACTI9 IC60L 1P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94150 ACTI9 IC60L 1P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94163 ACTI9 IC60L 1P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94206 ACTI9 IC60L 2P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F94210 ACTI9 IC60L 2P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94216 ACTI9 IC60L 2P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94220 ACTI9 IC60L 2P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94225 ACTI9 IC60L 2P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94232 ACTI9 IC60L 2P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94240 ACTI9 IC60L 2P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94250 ACTI9 IC60L 2P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94263 ACTI9 IC60L 2P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94306 ACTI9 IC60L 3P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F94310 ACTI9 IC60L 3P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94316 ACTI9 IC60L 3P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94320 ACTI9 IC60L 3P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94325 ACTI9 IC60L 3P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94332 ACTI9 IC60L 3P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94340 ACTI9 IC60L 3P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94350 ACTI9 IC60L 3P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94363 ACTI9 IC60L 3P 63A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94406 ACTI9 IC60L 4P 6A C MINIATURE CIRCUIT BR
A9F94410 ACTI9 IC60L 4P 10A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94416 ACTI9 IC60L 4P 16A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94420 ACTI9 IC60L 4P 20A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94425 ACTI9 IC60L 4P 25A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94432 ACTI9 IC60L 4P 32A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94440 ACTI9 IC60L 4P 40A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94450 ACTI9 IC60L 4P 50A C MINIATURE CIRCUIT B
A9F94463 ACTI9 IC60L 4P 63A C MINIATURE CIRCUIT B